Технічні характеристики гучномовців

До гучномовців, використовуваних в системах оповіщення, пред'являються досить жорсткі вимоги, в основному, це вимоги технічної відповідності держ. стандартам 16122-78 і 9010-78 . Дані ГОСТи прийнято були досить давно і не переглядалися довгий час. У порівнянні з зарубіжними документами, що регламентують вимоги до гучномовців для систем оповіщення, у вітчизняних гостей має ряд істотних відмінностей, що пояснюється різницею у визначенні різних параметрів акустичних систем і гучномовців для систем оповіщення.

Головна відмінність полягає в рівнях потужностей гучномовців різних видів. Приміром, у зарубіжній класифікації для гучномовців вказують звукову потужність, максимальну пікову потужність, синусоїдальну і короткочасну, в той час як у вітчизняній класифікації вказується лише номінальна потужність і паспортна. Така розбіжність ускладнює розрахунки і вибір того чи іншого обладнання.

Щоб розбіжності подібного роду не відбувалися , Міжнародним Електротехнічним Комітетом ( IEC - International Electrotechnical Commission ) були прийняті і затверджені рекомендації. У рекомендаціях докладно розписані елементи електроакустичних систем, гучномовці, апаратура Hi - Fi і мінімальні вимоги, що пред'являються до них.

Відповідно до зазначених вище рекомендацій, представникам країн, що виробляють гучномовці для систем оповіщення, було запропоновано вказувати наступні характеристики потужності: короткочасна потужність, довготривала, максимальна синусоїдальна, характеристична і шумова.


Для того щоб зрозуміти про що йде мова, розглянемо яку інформацію дає та чи інша характеристика.

1 . Характеристична потужність, це потужність, коли в смузі частот від 0,1 до 8 кГц рівень характеристичного звукового тиску становить 94 Децибел, виміряна на відстані одного метра від гучномовця. З підвищенням чутливості, характеристична потужність пропорційно зменшується.

2 . Шумова потужність. Для визначення шумової потужності, гучномовець піддають навантаженню за допомогою спеціального шумового сигналу протягом ста годин. Цей параметр відповідає паспортній потужності, що вказується для гучномовців вітчизняного виробництва, яка визначається згідно з ГОСТом 16122 - 78.

3 . Максимальна синусоїдальна потужність визначається при пропущенні через гучномовець синусоїдального сигналу. У паспорті гучномовця вказують той рівень потужності, який досягнутий протягом не менше однієї години випробувань, за умови, що випробування проводилися без механічних або будьяких інших впливів на випробуваний гучномовець.

4 . Номінальна потужність. Цей параметр показує, який рівень електричної потужності, що підводиться до гучномовця, здатний витримати гучномовець, за умови, що не буде перевищений допустимий для гучномовця рівень нелінійних спотворень.
5 . Паспортна потужність. Під паспортною потужністю розуміють максимальну електричну потужність, навантажену підсилювачем на гучномовець, за умови що не відбувається теплове і механічне пошкодження протягом тривалого часу і за умови, що гучномовець працює від реального джерела звуку.

Є ще ряд технічних характеристик, які необхідні для розрахунку систем оповіщення або для вибору того чи іншого гучномовця.

  • Номінальна електричний опір, це активний опір, який вимірюється при підведенні до гучномовця електричної потужності.
  • Амплітудно-частотна характеристика ( АЧХ), являє собою гістограму, тобто графік залежності рівня звукового тиску від частоти сигналу в певній точці робочого простору, при цьому напруга на висновках гучномовця має бути незмінною.
  • Характеристична чутливість, - середній тиск звуку, який досягається при роботі гучномовця в заданій робочій смузі частот, наведене до відстані в 1 метр від центру гучномовця при підведенні до нього 1 Вт електричної потужності.
  • Нерівномірність АЧХ - різниця найменшого та найбільшого рівня тиску звуку в певному частотному діапазоні. Наведений ККД, визначається прямою залежністю акустичної потужності від підведеної електричної.
  • Власна резонансна частота головки гучномовця, це така частота, коли абсолютний опір досягає першого максимального значення.
  • Максимальний звуковий тиск, є визначальним, при оцінці можливості гучномовця відтворювати музику або мовний сигнал без спотворень.